Forsiden
Projektet
Spørgeskema
Resultaterne
Deltag i diskussionen
Alle nyheder
Pressen
Sponsorer
Kontakt
 
Resultaterne

Spørgeskemaundersøgelsen i perioden 23. november til 8. december 2000

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen kan findes på denne side. Resultaterne kan ikke fortolkes uden kendskab til den målgruppe, der havde mulighed for at besvare spørgeskemaet. Målgrupperne for de to spørgeskemaer er i hovedtræk beskrevet i sektionen Spørgeskema på denne hjemmeside. Læs om målgrupperne inden du kigger på resultaterne.

Resultaterne er præsenteret vha. Inquisite Analyser, som kan generere nogle standardrapporter udfra de registrede besvarelser. Resultaterne nedenfor er alle genereret vha. standardrapporter. Den ene rapport viser frekvenstabeller og den anden søjlegrammer (BarCharts). Der er følgende forskel mellem disse. Frekvenstabellen viser fordelingen på spørgsmål med mere end ét muligt svar på en mere forklarende form, hvorimod søjlediagrammerne viser fordelingen for alle angivne svar.

Resultaterne er ikke opdelt efter den tilsvarende side i spørgeskemaet. Dette vil blive forsøgt til den endelige rapport. Besvarelserne af de åbne tekstspørgsmål vil også blive bragt i den endelige rapport. 

Der vil løbende blive tilføjet flere analyser til denne side. Der anvendes til resultatanalysen krydstabeller til at undersøge om en type af studerende f.eks. er overrepræsenteret i svarene til spørgsmålene. F.eks. om studerende med lav adgangskvotient er mere utilfredse eller om det er uden betydning uanset adgangskvotienten.

Der skal anvendes Adobe Acrobat Reader til at vise skemaerne. Acrobat Reader kan hentes ved at klikke på følgende ikon.

Resultater for førsteårstuderende med hovedfag i datalogi

I alt 204 studerende fik tilsendt en e-mail med adgangskode til spørgeskemaet. Antallet af respondenter er 71, svarende til en deltagelse på 35%.

Frekvenstabeller (49 KB)
Søjlediagrammer (1.1 MB)

Resultater for datalogistuderende pånær førsteårstuderende med hovedfag i datalogi

I alt 955 studerende fik tilsendt en e-mail med adgangskode til spørgeskemaet. Antallet af respondenter er 382, svarende til en deltagelse på 40%.

Frekvenstabeller (51 KB)
Søjlediagrammer (1.1 MB)
 

Denne side blev sidst opdateret den 14. juli 2017.