Forsiden
Projektet
Spørgeskema
Resultaterne
Deltag i diskussionen
Alle nyheder
Pressen
Sponsorer
Kontakt
 
Spørgeskema

Undersøgelsen omfatter to spørgeskemaer og to forskellige målgrupper:

Den første målgruppe er førsteårstuderende med hovedfag i datalogi, der er begyndt i år, dvs. immatrikuleret september 2000. Studerende, der læser bifag/sidefag i datalogi er ikke omfattet af undersøgelsen. Gruppen bestod af i alt 204 studerende.

Den anden målgruppe er samtlige datalogistuderende pånær de studerende i den første målgruppe. Samtlige studerende er specificeret ved alle de studerende, der i august i år havde en e-mailadresse (sandkassekonto i DIKU-termer) på DIKU. Studerende, der ikke havde en konto på dette tidspunkt kunne derfor ikke deltage.  Undersøgelsen er derfor ikke repræsentativ for denne gruppe af studerende. Der var i alt 981 e-mailadresser i den liste, som blev udleveret af DIKU's EDB-afdeling. Det fremgår af fakultetets karakterdatabase, at der i perioden 1992 til 1999 er i alt 1187 aktive hovedfagsstuderende (studerende, som har taget mindst én eksamen). Dette tal er næsten identisk med antal udleverede e-mailadresser, men sammenligningen kan ikke fuldt ud argumentere for, at listen med e-mailadresser er repræsentativ for hovedfagsstuderende. Dog gav det en god ide om, at de 981 e-mailadresserne kunne anvendes til undersøgelsen.

Målgruppen er ikke så veldefineret som gruppen med førsteårstuderende med hovedfag i datalogi. Gruppen kan indeholde hovedfagsstuderende, bi/sidefagsstuderende, inaktive studerende og færdige bachelorer/kandidater. Spørgeskemaet tager derfor højde for dette.

Ovenstående beskrivelse af målgrupperne er kun i hovedtræk. Den endelige rapport vil indeholde en detaljeret gennemgang af målgrupperne og dækningsgraden af disse.

Der skal anvendes Adobe Acrobat Reader til at vise skemaerne. Acrobat Reader kan hentes ved at klikke på følgende ikon.

Førsteårstuderende med hovedfag i datalogi

Spørgeskemaet består af i alt 14 sider, som kan læses enkeltvis ved at vælge den ønskede side:

Side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (omkring 40 KB hver)
Siderne kan også hentes i én enkelt fil: ZIP (244 KB)

Datalogistuderende pånær førsteårstuderende med hovedfag i datalogi

Spørgeskemaet består af i alt 15 sider, som kan læses enkeltvis ved at vælge den ønskede side:

Side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (omkring 40 KB hver)
Siderne kan også hentes i én enkelt fil: ZIP (254 KB)
 

Denne side blev sidst opdateret den 14. juli 2017.