Mob: Matematik og beregninger

Op.


Hvis du synes, disse sider har en dårlig typografi, så findes der et hjælpemiddel en armlængde fra tastaturet. Kildeteksten til disse sider indeholder meget få typografiske kommandoer, så hvordan de ser ud afhænger af *dit* setup af *din* browser. Hvis du synes, linierne er for lange, så gør dit browser-vindue smallere.


Introduktion
Undervisningsform
Ugeplan
Om lærebogen
Supplerende materiale
 
Instruktorer
 
Evaluering af kurset, Blok 1, 2004
Evaluering af kurset, Blok 1, 2005


Klaus Grue, GRD-2006-08-28