Mob: Om lærebogen

Tilbage til Undervisningsform.
Tilbage til Kursusindhold.
Tilbage til Matematik og beregninger.


Lærebogen kan du købe i Dikus førstedelsadministration. Du må også gerne downloade en kopi til eget brug. Men i førstedelsadministrationen kan du få den i fin kartonindbinding til produktionsprisen.

Lærebogen er skrevet til Mob. Derfor er pensum i Mob lige præcis lig lærebogen. Og forelæsningerne følger lærebogen slavisk. Hver gang evalueringer fik mig til at ændre rækkefølgen af stoffet i kurset, skrev jeg også lærebogen om. Derfor er det p.t. lærebogens 7. udgave, der er i brug.

Klaus Grue, GRD-2004-08-14
(Revideret GRD-2005-05-27 af Jørgen B. Sand)