Mob: Introduktion

Op.

Mob er det første matematikkursus på datalogistudiet. Og et af de få, der har ordet 'matematik' i sit navn.

Adskillige senere kurser har et højt indhold af matematik. Men for de fleste gælder, at matematik er et værktøj, der tages for givet.

Senere på studiet bruges matematik bl.a. til at beskrive, hvad et program gør (kaldet programmets 'semantik') og hvor lang tid, et program er om at gøre, hvad det gør (kaldet programmets 'kompleksitet'). Billedbehandling kræver særligt meget matematik.

Hvis du synes, Mob er meget svært, uforståeligt, irrelevant eller kedeligt, så har du grund til bekymring, for det bliver ikke bedre hen gennem datalogistudiet. Vi har bl.a. lagt Mob tidligt i studiet for, at du hurtigst muligt får en fornemmelse af, hvor det bærer hen. Datalogi er ikke bare programmering. Datalogi er 'læren om data, deres væsen og brug', og datas 'væsen' er til dels af matematisk natur.

Klaus Grue, GRD-2004-08-14