Slutbrugerudvikling: Tilgængelighed og manipulation af data inden for kontaktallergiforskning

Kandidatspeciale af Søren Gade (april 2010)


Resumé

Inden for kontaktallergiforskning findes en kvalitetsdatabase, der er central for forskning inden for dette domæne. Forskerne, der anvender databasen, har utilstrækkelig viden om databaser og afrapportering til at udvikle ad hoc-forespørgsler på egen hånd.

I dette speciale tilvejebringes et system, der tillader slutbrugerudvikling af ad hoc-forespørgsler. Systemet består af en ny begrænset datamodel i kombination med en professionel forespørgselsapplikation. Modellen anvender denormalisering og indeholder prækalkuleringer og aggregerede kolonner og er opstået som effekt af en iterativ test- og udviklingsstrategi.

Resultatet af specialet er et system, der tillader udvikling af forespørgsler, der leverer valide data. Nogle af testpersonerne har dog stadig problemer med at udforme korrekte forespørgsler, hvilket primært skyldes manglende forståelse for mængdelære og logiske udtryk. Specialet har også resulteret i en række gode råd til udviklere af datamodeller og forespørgselsapplikationer.


Hele afhandling er tilgængelig for download: [pdf]