Lisää tehoa tietokoneisiin — Prosessorit yhteistyöhön
Authors:Jyrki Katajainen, Ville Leppänen, and Martti Penttonen
Published in:Tiede 2000 6 (1992), 16-21
Abstract:Tietokoneteollisuus pinnistelee tehokkaampien koneiden kehittämiseksi. Lupaavin suunta ovat rinnakkaistietokoneet. Rinnakkaislaskennassa ongelmien ratkaisumenetelmät muuttuvat olennaisesti. Pulmina ovat tiedonkulun ruuhkat ja prosessoreiden yhteispeli.
Related:<html.gif>HTML (Extended version)  
BibLATEX:
@article{KLP1992aJ,
  author = {Jyrki Katajainen and Ville Lepp\"{a}nen and Martti Penttonen},
  title = {Lis\"{a}\"{a} tehoa tietokoneisiin --- Prosessorit
    yhteisty\"{o}h\"{o}n},
  journaltitle = {Tiede 2000},
  number = {6},
  year = {1992},
  pages = {16--21},
}
This page was generated by Jyrki Katajainen <jyrki@di.ku.dk> on 31.12.2011.