hedder rapporten fra temadagen om el-overfølsomhed, som blev afholdt på DIKU (Datalogisk Institut, Københavns Universitet) i august 1993.

Budskabet i dette skrift er ikke, at eletricitet er farligt, men at man skal bruge det korrekt. ... her kan du finde gode råd om, hvordan du kan forbedre din el-hygiejne.

Bogen (ISBN 87-981270-1-2) kan bestilles til produktionspris kr. 60,- fra

Rapportadministrationen  
Datalogisk Institut Københavns Universitet
Univeristetsparken 1 2100 København Ø
Tlf.: 35 32 14 00 Fax: 35 32 14 01

Baggrundsinformation om el-overfølsomhed

Samtidigt med den stigende anvendelse af elektriske apparater i vores hverdagsmiljø er der sket en stigning i antallet af personer, som er blevet overfølsomme over for elektricitet. Udtrykket el-overfølsomhed anvendes i forbindelse med symptomer, der er opstået ved ophold ved elektrisk udstyr, såsom dataskærme, TV-apparater, lysstofrør, lav-energipærer eller el-ledninger. El-overfølsomhed er fremfor alt blevet kendt i forbindelse med skærmarbejde, men der findes også el-skadede i andre faggrupper, f.eks. svejsere, elektronikingeniører/teknikere, piloter, lokomotivførere, togkonduktører, radio- og TV-reparatører, konfektionssyersker, omstillingsdamer og telefoninstallatører.

Typiske symptomer

De mildeste tilfælde af el-overfølsomhed medfører hudproblemer, som kan være en eller flere af følgende symptomer:

- prikken i huden
- huden "brænder"
- kløe
- svie og stramhed i huden
- følsomhed over for sollys
- rød hud og eksem

En noget mindre gruppe af el-overfølsomme får problemer der vedrører nervesystemet. Sædvanligvis beskrives symptomerne således:

- svimmelhed
- muskel- og ledsmerter
- voldsom hjertebanken
- forskelige kropsdele "sover" eller bliver følelsesløse
- søvnbesvær
- træthed og kraftesløshed
- vejrtrækningsproblemer
- dårlig hukommelse (kortvarig hukommelsestab)
- manglende koncentrationsevne

Hidtidige erfaringer peger på at personer, som udelukkende har hudproblemer, synes især at reagere på høje elektriske vekselfelter. De personer, som udviser symptomer, der vedrører nervesystemet, synes desuden at få problemer ved exponering af magnetfelt. I værste fald kan høje magnetiske felter lede til dybe depressioner. De seneste epidemiologiske undersøgelser viser også, at der findes en forbindelse mellem magnetfelter og leukemi.