2nd Copenhagen Conference
on
Electromagnetic Hypersensitivity
22-23 May 1995
Copenhagen, Denmark

Pressemeddelelse

København, den 17. maj 1995

I dagene 22. og 23. maj er København vært ved en konference om el-overfølsomhed. El-overfølsomhed er et forholdsvist nyt begreb. Folk med denne lidelse reagerer med forskellige former for ubehag og symptomer, når de er udsat for elektriske og magnetiske felter — eller når de opholder sig i nærheden af elektriske genstande.

Foreningen af El- og Billedskærmsskadede i Danmark har 60 medlemmer (maj 1995). Set i lyset af det tal forekommer problemet ikke særlig alvorligt i Danmark. Til sammenligning kan oplyses, at den tilsvarende svenske forening havde 1638 medlemmer i december 1994. Hovedparten af foreningernes medlemmer har fået deres første symptomer i forbindelse med computer arbejde. Rundspørger foretaget ud fra svenske spørgeskemaer viser, at over én procent af alle funktionærer er el-overfølsomme, hvilket må siges at være et betragteligt antal. Det anslås, at to tredjedele af alle kontoransatte i den vestlige verden arbejder med PC'ere. Ydermere er antallet af PC'ere i hjemmet øget markant, så omfanget af den mulige risiko er iøjnefaldende.

Vi kender ikke mekanismerne bag fænomenet. Der er forskellige teorier om emnet lige fra dem, som mener at selve elektriciteten er den egentlige grund, til dem, som mener at fænomenet er af psykisk art. Hovedparten er dog enige om, at der er for lidt viden om el-overfølsomhed, og man håber på en kvalificeret forskning om emnet. Det er baggrunden for at afholde denne her konference. Med den, giver vi de forskere, der arbejder med el-overfølsomhed, mulighed for at fremlægge deres resultater, og vi ønsker samtidig at fremme debatten fra forskellige vinkler.

Kun på den måde kan vi kaste lys over emnet, som betragtes som værende kontroversielt i visse kredse. Andre steder ignoreres problemet fulstændigt, skønt det er alt for virkeligt for dem, der er blivet ramt af el-overfølsomhed. Visse af disse mennesker er i virkeligheden forstødt af samfundet.

For yderligere oplysninger om konferencen og om el-overfølsomhed generelt, kontakt venligst én af program komitéens formænd:

Jyrki Katajainen

Datalogisk Institut
Københavns Universitet
Universitetsparken 1
2100 København Ø
Telefon: 35 32 14 16
Telefax: 35 32 14 01
Elektronisk post: jyrki@di.ku.dk

Bengt Knave

Enheten för neuromedicin
Arbetsmiljöinstitutet
Ekelundsvägen 16
S-171 84 Solna, Sverige
Telefon: —
Telefax: 00 46 8 82 05 56
Elektronisk post: bknave@nioh.se